volne vysielanie slider

PREHĽADNÝ NÁVOD NA NALADENIE VOĽNÉHO VYSIELANIA CEZ ANTÉNU

Zodpovedaním jednoduchých otázok si prejdete postupnosť krokov potrebných pre naladenie voľného vysielania cez anténu.

Anténu si nasmerujte na najbližší vysielač.

Pozrite si mapu pokrytia, ktorá ukazuje smer na najbližší vysielač.