volne vysielanie slider

PREHĽADNÝ NÁVOD NA NALADENIE VOĽNÉHO VYSIELANIA CEZ ANTÉNU

Zodpovedaním jednoduchých otázok si prejdete postupnosť krokov potrebných pre naladenie voľného vysielania cez anténu.

Anténu pripojte na anténový vstup televízora alebo DVB-T prijímača pripojeného k televízoru. Spustite automatické vyhľadávanie programov, alebo DVB-T prijímač reštartujte. Po vyhľadaní nájdené programy uložte.