Augustové plánované odstávky v roku 2020

Vážený divák,

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť nasledovné prerušenia vysielania.

R-VKV
Dátum Od Do Program Vysielač
4. 8. 2020 1:00 6:00 Vlna Lučenec - Tanovo
10. 8. 2020 9:00 18:00 Slovensko Banská Štiavnica - Sitno
10. 8. 2020 9:00 18:00 Devín Banská Štiavnica - Sitno
10. 8. 2020 9:00 18:00 Lumen Banská Štiavnica - Sitno
10. 8. 2020 9:00 18:00 Vlna Banská Štiavnica - Sitno
10. 8. 2020 9:00 18:00 Regina KE Trebišov - Bánovce nad Ondavou
10. 8. 2020 9:00 18:00 Devín Trebišov - Bánovce nad Ondavou
10. 8. 2020 9:00 18:00 Rádio FM Trebišov - Bánovce nad Ondavou
10. 8. 2020 9:00 18:00 Patria RD Trebišov - Bánovce nad Ondavou
10. 8. 2020 9:00 18:00 Vlna Trebišov - Bánovce nad Ondavou
11. 8. 2020 9:00 18:00 Slovensko Banská Štiavnica - Sitno
11. 8. 2020 9:00 18:00 Devín Banská Štiavnica - Sitno
11. 8. 2020 9:00 18:00 Lumen Banská Štiavnica - Sitno
11. 8. 2020 9:00 18:00 Vlna Banská Štiavnica - Sitno
11. 8. 2020 9:00 18:00 Regina KE Trebišov - Bánovce nad Ondavou
11. 8. 2020 9:00 18:00 Devín Trebišov - Bánovce nad Ondavou
11. 8. 2020 9:00 18:00 Radio FM Trebišov - Bánovce nad Ondavou
11. 8. 2020 9:00 18:00 Patria RD Trebišov - Bánovce nad Ondavou
11. 8. 2020 9:00 18:00 Vlna Trebišov - Bánovce nad Ondavou
12. 8. 2020 9:00 18:00 Slovensko Banská Štiavnica - Sitno
12. 8. 2020 9:00 18:00 Devín Banská Štiavnica - Sitno
12. 8. 2020 9:00 18:00 Lumen Banská Štiavnica - Sitno
12. 8. 2020 9:00 18:00 Vlna Banská Štiavnica - Sitno
12. 8. 2020 9:00 18:00 Regina KE Trebišov - Bánovce nad Ondavou
12. 8. 2020 9:00 18:00 Devín Trebišov - Bánovce nad Ondavou
12. 8. 2020 9:00 18:00 Rádio FM Trebišov - Bánovce nad Ondavou
12. 8. 2020 9:00 18:00 Patria RD Trebišov - Bánovce nad Ondavou
12. 8. 2020 9:00 18:00 Vlna Trebišov - Bánovce nad Ondavou
13. 8. 2020 9:00 18:00 Slovensko Banská Štiavnica - Sitno
13. 8. 2020 9:00 18:00 Devín Banská Štiavnica - Sitno
13. 8. 2020 9:00 18:00 Lumen Banská Štiavnica - Sitno
13. 8. 2020 9:00 18:00 Vlna Banská Štiavnica - Sitno
13. 8. 2020 9:00 18:00 Regina KE Trebišov - Bánovce nad Ondavou
13. 8. 2020 9:00 18:00 Devín Trebišov - Bánovce nad Ondavou
13. 8. 2020 9:00 18:00 Radio FM Trebišov - Bánovce nad Ondavou
13. 8. 2020 9:00 18:00 Patria RD Trebišov - Bánovce nad Ondavou
13. 8. 2020 9:00 18:00 Vlna Trebišov - Bánovce nad Ondavou
14. 8. 2020 9:00 18:00 Slovensko Banská Štiavnica - Sitno
14. 8. 2020 9:00 18:00 Devín Banská Štiavnica - Sitno
14. 8. 2020 9:00 18:00 Lumen Banská Štiavnica - Sitno
14. 8. 2020 9:00 18:00 Vlna Banská Štiavnica - Sitno
14. 8. 2020 9:00 18:00 Regina KE Trebišov - Bánovce nad Ondavou
14. 8. 2020 9:00 18:00 Devín Trebišov - Bánovce nad Ondavou
14. 8. 2020 9:00 18:00 Radio FM Trebišov - Bánovce nad Ondavou
14. 8. 2020 9:00 18:00 Patria RD Trebišov - Bánovce nad Ondavou
14. 8. 2020 9:00 18:00 Vlna Trebišov - Bánovce nad Ondavou
17. 8. 2020 9:00 18:00 Slovensko Banská Štiavnica - Sitno
17. 8. 2020 9:00 18:00 Devín Banská Štiavnica - Sitno
17. 8. 2020 9:00 18:00 Lumen Banská Štiavnica - Sitno
17. 8. 2020 9:00 18:00 Vlna Banská Štiavnica - Sitno
17. 8. 2020 9:00 18:00 Regina KE Trebišov - Bánovce nad Ondavou
17. 8. 2020 9:00 18:00 Devín Trebišov - Bánovce nad Ondavou
17. 8. 2020 9:00 18:00 Radio FM Trebišov - Bánovce nad Ondavou
17. 8. 2020 9:00 18:00 Patria RD Trebišov - Bánovce nad Ondavou
17. 8. 2020 9:00 18:00 Vlna Trebišov - Bánovce nad Ondavou
18. 8. 2020 9:00 18:00 Slovensko Banská Štiavnica - Sitno
18. 8. 2020 9:00 18:00 Devín Banská Štiavnica - Sitno
18. 8. 2020 9:00 18:00 Lumen Banská Štiavnica - Sitno
18. 8. 2020 9:00 18:00 Vlna Banská Štiavnica - Sitno
18. 8. 2020 10:00 14:00 JEMNE Námestovo - Veterná
18. 8. 2020 9:00 18:00 Regina KE Trebišov - Bánovce nad Ondavou
18. 8. 2020 9:00 18:00 Devín Trebišov - Bánovce nad Ondavou
18. 8. 2020 9:00 18:00 Radio FM Trebišov - Bánovce nad Ondavou
18. 8. 2020 9:00 18:00 Patria RD Trebišov - Bánovce nad Ondavou
18. 8. 2020 9:00 18:00 Vlna Trebišov - Bánovce nad Ondavou
19. 8. 2020 9:00 18:00 Slovensko Banská Štiavnica - Sitno
19. 8. 2020 9:00 18:00 Devín Banská Štiavnica - Sitno
19. 8. 2020 9:00 18:00 Lumen Banská Štiavnica - Sitno
19. 8. 2020 9:00 18:00 Vlna Banská Štiavnica - Sitno
19. 8. 2020 9:00 18:00 Regina KE Trebišov - Bánovce nad Ondavou
19. 8. 2020 9:00 18:00 Devín Trebišov - Bánovce nad Ondavou
19. 8. 2020 9:00 18:00 Radio FM Trebišov - Bánovce nad Ondavou
19. 8. 2020 9:00 18:00 Patria RD Trebišov - Bánovce nad Ondavou
19. 8. 2020 9:00 18:00 Vlna Trebišov - Bánovce nad Ondavou
20. 8. 2020 9:00 18:00 Slovensko Banská Štiavnica - Sitno
20. 8. 2020 9:00 18:00 Devín Banská Štiavnica - Sitno
20. 8. 2020 9:00 18:00 Lumen Banská Štiavnica - Sitno
20. 8. 2020 9:00 18:00 Vlna Banská Štiavnica - Sitno
20. 8. 2020 9:00 18:00 Regina KE Trebišov - Bánovce nad Ondavou
20. 8. 2020 9:00 18:00 Devín Trebišov - Bánovce nad Ondavou
20. 8. 2020 9:00 18:00 Radio FM Trebišov - Bánovce nad Ondavou
20. 8. 2020 9:00 18:00 Patria RD Trebišov - Bánovce nad Ondavou
20. 8. 2020 9:00 18:00 Vlna Trebišov - Bánovce nad Ondavou
21. 8. 2020 9:00 18:00 Slovensko Banská Štiavnica - Sitno
21. 8. 2020 9:00 18:00 Devín Banská Štiavnica - Sitno
21. 8. 2020 9:00 18:00 Lumen Banská Štiavnica - Sitno
21. 8. 2020 9:00 18:00 Vlna Banská Štiavnica - Sitno
21. 8. 2020 9:00 18:00 Regina KE Trebišov - Bánovce nad Ondavou
21. 8. 2020 9:00 18:00 Devin Trebišov - Bánovce nad Ondavou
21. 8. 2020 9:00 18:00 Radio FM Trebišov - Bánovce nad Ondavou
21. 8. 2020 9:00 18:00 Patria RD Trebišov - Bánovce nad Ondavou
21. 8. 2020 9:00 18:00 Vlna Trebišov - Bánovce nad Ondavou
SAT
Dátum Od Do Multiplex Vysielač
4. 8. 2020 2:00 5:00 SAT 5 Bratislava - Mlynská Dolina
Za prerušenie vysielania sa divákom, poslucháčom a užívateľom vopred ospravedlňujeme.