Vajda

Decembrové plánované odstávky SAT vysielania

Vážený divák,

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť nasledovné prerušenia vysielania.

SAT
Dátum Od Do Multiplex Vysielač
3. 12. 2019 2:00 5:00 SAT 5 Bratislava - Mlynská dolina

Za prerušenie vysielania sa divákom, poslucháčom a užívateľom vopred ospravedlňujeme.