Májové plánované odstávky v roku 2020

Vážený divák,

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť nasledovné prerušenia vysielania.

R-VKV
Dátum Od Do Program Vysielač
5. 5. 2020 1:00 6:00 Slovensko Nové Mesto nad Váhom - Veľká Javorina
5. 5. 2020 1:00 6:00 Regina BA Nové Mesto nad Váhom - Veľká Javorina
5. 5. 2020 1:00 6:00 Devín Nové Mesto nad Váhom - Veľká Javorina
5. 5. 2020 1:00 6:00 JEMNÉ Nové Mesto nad Váhom - Veľká Javorina
5. 5. 2020 1:00 6:00 EUROPA 2 Nové Mesto nad Váhom - Veľká Javorina
5. 5. 2020 9:00 15:00 Devín Prešov - TVp
5. 5. 2020 9:00 15:00 RADIO_FM Prešov - TVp
5. 5. 2020 9:00 15:00 Anténa Rock Prešov - TVp
5. 5. 2020 9:00 15:00 Vlna Prešov - TVp
19. 5. 2020 8:00 14:00 Slovensko Lučenec - Blatný Vrch
19. 5. 2020 8:00 14:00 Regina BB Lučenec - Blatný Vrch
19. 5. 2020 8:00 14:00 FUN Lučenec - Blatný Vrch
19. 5. 2020 8:00 14:00 Patria_FM Lučenec - Blatný Vrch
19. 5. 2020 1:00 6:00 Slovensko Poprad - Kráľova Hoľa
19. 5. 2020 1:00 6:00 Regina BB Poprad - Kráľova Hoľa
19. 5. 2020 1:00 6:00 Devín Poprad - Kráľova Hoľa
19. 5. 2020 1:00 6:00 RADIO_FM Poprad - Kráľova Hoľa
19. 5. 2020 1:00 6:00 EUROPA 2 Poprad - Kráľova Hoľa
26. 5. 2020 1:00 6:00 Slovensko Trenčín - Nad Oborou
26. 5. 2020 1:00 6:00 Devín Trenčín - Nad Oborou
26. 5. 2020 1:00 6:00 Lumen Trenčín - Nad Oborou
26. 5. 2020 1:00 6:00 RADIO_FM Trenčín - Nad Oborou
26. 5. 2020 1:00 6:00 FUN Trenčín - Nad Oborou
26. 5. 2020 1:00 6:00 Vlna Trenčín - Nad Oborou
28. 5. 2020 9:00 15:00 FUN Poprad - Hranovnica
28. 5. 2020 9:00 15:00 Anténa Rock Poprad - Hranovnica
28. 5. 2020 9:00 15:00 Vlna Poprad - Hranovnica
DVB-T
Dátum Od Do Multiplex Vysielač
5. 5. 2020 0:00 18:00 MUX2 Brezová pod Bradlom - TVp
5. 5. 2020 0:00 18:00 MUX3 Brezová pod Bradlom - TVp
5. 5. 2020 0:00 18:00 MUX2 Holíč - TVp
5. 5. 2020 0:00 18:00 MUX3 Holíč - TVp
5. 5. 2020 0:00 12:00 MUX1 Nové Mesto nad Váhom - Veľká Javorina
5. 5. 2020 0:00 12:00 MUX2 Nové Mesto nad Váhom - Veľká Javorina
5. 5. 2020 0:00 12:00 MUX3 Nové Mesto nad Váhom - Veľká Javorina
5. 5. 2020 0:00 12:00 MUX4 Nové Mesto nad Váhom - Veľká Javorina
5. 5. 2020 9:00 15:00 MUX1 Považská Bystrica - TVp
5. 5. 2020 9:00 15:00 MUX2 Považská Bystrica - TVp
5. 5. 2020 9:00 15:00 MUX3 Považská Bystrica - TVp
5. 5. 2020 9:00 15:00 MUX1 Prešov - TVp
5. 5. 2020 9:00 15:00 MUX2 Prešov - TVp
5. 5. 2020 9:00 15:00 MUX3 Prešov - TVp
5. 5. 2020 9:00 15:00 MUX4 Prešov - TVp
6. 5. 2020 8:00 20:00 MUX2 Modrý Kameň - TVp
6. 5. 2020 8:00 20:00 MUX3 Modrý Kameň - TVp
12. 5. 2020 9:00 15:00 MUX1 Čadca - TVp
12. 5. 2020 9:00 15:00 MUX2 Čadca - TVp
12. 5. 2020 9:00 15:00 MUX3 Čadca - TVp
12. 5. 2020 8:00 20:00 MUX2 Prievidza - TVp
12. 5. 2020 8:00 20:00 MUX3 Prievidza - TVp
14. 5. 2020 9:00 15:00 MUX2 Revúca - TVp
14. 5. 2020 9:00 15:00 MUX3 Revúca - TVp
14. 5. 2020 0:00 12:00 MUX2 Uhrovec - Ostrý vrch
14. 5. 2020 0:00 12:00 MUX3 Uhrovec - Ostrý vrch
19. 5. 2020 0:00 6:00 MUX2 Dedinky - TVp
19. 5. 2020 0:00 6:00 MUX3 Dedinky - TVp
19. 5. 2020 8:00 20:00 MUX1 Lučenec - Blatný vrch
19. 5. 2020 8:00 20:00 MUX2 Lučenec - Blatný vrch
19. 5. 2020 8:00 20:00 MUX3 Lučenec - Blatný vrch
19. 5. 2020 8:00 20:00 MUX4 Lučenec - Blatný vrch
19. 5. 2020 0:00 6:00 MUX2 Nálepkovo - TVp
19. 5. 2020 0:00 6:00 MUX3 Nálepkovo - TVp
19. 5. 2020 0:00 6:00 MUX1 Poprad - Kráľova Hoľa
19. 5. 2020 0:00 6:00 MUX2 Poprad - Kráľova Hoľa
19. 5. 2020 0:00 6:00 MUX3 Poprad - Kráľova Hoľa
19. 5. 2020 0:00 6:00 MUX4 Poprad - Kráľova Hoľa
19. 5. 2020 0:00 6:00 MUX2 Spišské Podhradie - TVp
19. 5. 2020 0:00 6:00 MUX3 Spišské Podhradie - TVp
19. 5. 2020 8:00 23:59 MUX2 Utekáč - TVp
19. 5. 2020 8:00 23:59 MUX3 Utekáč - TVp
21. 5. 2020 9:00 15:00 MUX2 Medzev - TVp
21. 5. 2020 9:00 15:00 MUX3 Medzev - TVp
26. 5. 2020 0:00 12:00 MUX1 Trenčín - Nad Oborou
26. 5. 2020 0:00 12:00 MUX2 Trenčín - Nad Oborou
26. 5. 2020 0:00 12:00 MUX3 Trenčín - Nad Oborou
28. 5. 2020 8:00 20:00 MUX1 Detva - Javor
28. 5. 2020 8:00 20:00 MUX2 Detva - Javor
28. 5. 2020 8:00 20:00 MUX3 Detva - Javor
28. 5. 2020 9:00 15:00 MUX1 Poprad - Hranovnica
28. 5. 2020 9:00 15:00 MUX2 Poprad - Hranovnica
28. 5. 2020 9:00 15:00 MUX3 Poprad - Hranovnica
28. 5. 2020 9:00 15:00 MUX4 Poprad - Hranovnica
SAT
Dátum Od Do Multiplex Vysielač
5. 5. 2020 2:00 5:00 SAT 5 Bratislava - Mlynská Dolina
Za prerušenie vysielania sa divákom, poslucháčom a užívateľom vopred ospravedlňujeme.