Vajda

Neplánované prerušenie AM vysielania na vysielacom stredisku Nitra-Jarok

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 04.02.2020 v čase 18,00 – 20,00 hod. príde k neplánovanému prerušeniu AM vysielania na vysielacom stredisku Nitra-Jarok.

Dotknuté vysielače :

NIT10 – rádio Patria RD

Dôvod odstávky: Nevyhnutné práce na vysielacej technológii.

Za prerušenie vysielania sa divákom a poslucháčom vopred ospravedlňujeme.