Neplánované prerušenie FM vysielania na vysielacom stredisku Liptovský Mikuláš-TVp

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 10.07.2020 v čase 08,00 – 13,30 hod. príde k neplánovanému prerušeniu a FM vysielania na vysielacom stredisku Liptovský Mikuláš-TVp.

Dotknuté vysielače :

LIM07 – rádio Jemné

LIM08 – rádio FUN

Dôvod odstávky: Prerušenie dodávky el. energie zo strany ERZ

Za prerušenie vysielania sa divákom a poslucháčom vopred ospravedlňujeme.