Neplánované prerušenie DVB-T/T2 a FM vysielania na vysielacom stredisku Prešov – TVp

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 10.12.2019 v čase 10,00 – 15,00 hod.  príde k neplánovanému prerušeniu DVB-T/T2 a FM vysielania na vysielacom stredisku Prešov-TVp.

Dotknuté vysielače :

PRE23D – MUX1

PRE37D – MUX2

PRE25D – MUX3

PRE22D – MUX4

PRE04 – rádio Devín

PRE06 – rádio FM

PRE14 – rádio Anténa Rock

PRE17 – rádio Vlna

Dôvod odstávky : Nevyhnutná oprava poškodeného koaxiálneho napájača anténového systému. Tento termín je náhradný za 4.12.2019, kedy sa Vám oznámená odstávka  z dôvodu nepriaznivého počasia nemohla uskutočniť.

Za prerušenie vysielania sa divákom vopred ospravedlňujeme.