Neplánované prerušenie DVB-T/T2 vysielania na vysielacom stredisku Kráľovský Chlmec-TVp

Vážený zákazník,

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 19.10.2020 v čase 13,00 – 16,00 hod. príde k neplánovanému prerušeniu DVB-T/T2 vysielania na vysielacom stredisku Kráľovský Chlmec-TVp (max. dĺžka prerušenia 120 min.)

Dotknuté vysielače :
KCH23D – MUX1
KCH37D – MUX2
KCH25D – MUX3

Dôvod odstávky : Nevyhnutné práce v blízkosti anténového systému-havarijný stav

Za prerušenie vysielania sa divákom vopred ospravedlňujeme.