Neplánované prerušenie FM vysielania na vysielacom stredisku Modrý Kameň-Španí laz

Vážený zákazník,

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 05.11.2020 v čase 10,00 – 11,00 hod. príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Modrý Kameň-Španí laz.

Dotknuté vysielače :
MKN02 –rádio Slovensko
MKN03 – rádio Regina BB
MKN04 – rádio Devín
MKN13 – rádio Patria FM

Dôvod odstávky : Nevyhnutné práce v blízkosti anténového systému

Za prerušenie vysielania sa poslucháčom vopred ospravedlňujeme.