Neplánované prerušenie FM vysielania na vysielacom stredisku Nitra-Na hôrke

Vážený zákazník,

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 22.09.2020 v čase 10,00 – 11,00 hod. príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Nitra-Na hôrke.

Dotknuté vysielače :
NIA07 – rádio Jemné
NIA17 – rádio Vlna

Dôvod odstávky : Presun vysielacej antény

Za prerušenie vysielania sa poslucháčom vopred ospravedlňujeme.