Neplánované prerušenie FM vysielania na vysielacom stredisku Nižný Orlík-Svidník

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 03.04.2019 v čase 10,00 – 13,00 hod. príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Nižný Orlík-Svidník.

Dotknuté vysielače :
NIO03 – rádio Regina KE

Dôvod odstávky : Nevyhnutné práce na anténovom systéme.

Za prerušenie vysielania sa poslucháčom vopred ospravedlňujeme.