Neplánované prerušenie FM vysielania na vysielacom stredisku Nová Baňa-Tvp_I

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 06.05.2019 v čase 07,30 – 19,30 príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Nová Baňa-Tvp_I.

Dotknutý vysielač:

NOB07 – rádio Jemné

Dôvod odstávky : Prerušenie dodávky el. energie zo strany ERZ.

Za prerušenie vysielania sa divákom vopred ospravedlňujeme.