Neplánované prerušenie FM vysielania na vysielacom stredisku Nová Baňa-TVp_II

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 05.08.2020 v čase 07,30 – 16,30 hod.  príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Nová Baňa-TVp_I.

Dotknutý vysielač :

NOB07 – rádio Jemné

Dôvod odstávky: Prerušenie dodávky el. energie zo strany ERZ

Za prerušenie vysielania sa divákom a poslucháčom vopred ospravedlňujeme.