Vajda

Neplánované prerušenie FM vysielania na vysielacom stredisku Ružomberok-Úložisko

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 20.08.2019 v čase 09,00 – 11,00 hod.  a v čase 13,00 – 17,00 hod. príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Ružomberok-Úložisko.

Dotknuté vysielače:

  • RUZ02 – rádio Slovensko
  • RUZ03 – rádio Regina BB
  • RUZ05 – rádio Lumen
  • RUZ06 – rádio FM
  • RUZ12 – rádio Europa 2
  • RUZ14 – rádio Anténa Rock
  • RUZ17 – rádio Vlna

Dôvod odstávky:

Nevyhnutné práce v blízkosti anténového systému