Neplánované prerušenie FM vysielania na vysielacom stredisku Snina-Magurica

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 22.08.2019 v čase 09,00 – 17,00 hod.  príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Snina-Magurica.

Dotknuté vysielače:

  • SNI02 – rádio Slovensko
  • SNI04 – rádio Devín
  • SNI05 – rádio Lumen
  • SNI06 – rádio FM
  • SNI14 – rádio Anténa Rock
  • SNI17 – rádio Vlna

Dôvod odstávky:

Nevyhnutné práce v blízkosti anténového systému