Neplánované prerušenie FM vysielania na vysielacom stredisku Trebišov-Bánovce nad Ondavou

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 25.05.2020 v čase 13,30 – 14,30 hod. príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Trebišov-Bánovce nad Ondavou.

Dotknuté vysielače :

TVB03 – rádio Regina KE

TVB04 – rádio Devín

TVB06 – rádio_FM

TVB10 – rádio Patria RD

TVB17 – rádio Vlna

Dôvod odstávky: Práce v blízkosti anténového systému zo strany majiteľa objektu

Za prerušenie vysielania sa divákom a poslucháčom vopred ospravedlňujeme.