Neplánované prerušenie FM vysielania na vysielacom stredisku Trstená-TVp

Vážený zákazník,

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 03.09.2020 v čase 09,30 – 15,30 hod. príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Trstená-TVp.

Dotknutý vysielač :
TRS07 – rádio Jemné

Dôvod odstávky : Prerušenie dodávky el. energie zo strany ERZ

Za prerušenie vysielania sa poslucháčom vopred ospravedlňujeme.