Neplánované prerušenie FM vysielania na vysielacom stredisku Trstená-TVp

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 25.11.2019 v čase 08,00 – 14,30 hod.  príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Trstená-TVp.

Dotknuté vysielače :

TRS07 – rádio Jemné

Dôvod odstávky: Prerušenie dodávky el. energie zo strany ERZ.

Za prerušenie vysielania sa divákom a poslucháčom vopred ospravedlňujeme.