Nová programová služba TROJKA od RTVS vo voľnom vysielaní

Na Vianoce pridá RTVS do voľného vysielania tretiu programovú službu s názvom „Trojka”, ktorá je zameraná na vlastnú archívnu tvorbu.

Pre divákov bude k dispozícii od nedele, 22. decembra 2019.

Vo vysielaní jednotlivých multiplexov nastanú na želanie vysielateľa nasledovné úpravy:

Nová programová služba Trojka bude zaradená v SD kvalite do MUX 3, kde sa zobrazí na terajšej pozícii Dvojky HD. Táto zmena nastane automaticky, preladenie televíznych prijímačov nebude nutné.

Nová programová služba Trojka bude zaradená v HD kvalite spolu s programovou službou Dvojka HD do MUX 1, šírenom vo vysielacom štandarde DVB-T2. Pre naladenie Dvojky HD a Trojky HD bude potrebné preladiť televízne prijímače.

Tam, kde je MUX 1 šírený v pôvodnom vysielacom štandarde DVB-T nedochádza ku žiadnym zmenám.

Zároveň od januára 2020 pribudne do voľného vysielania opäť aj programová služba TV Osem.