Vajda

Odstávky január

Vážený divák, poslucháč

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 23.01.2019 v čase 07,30 – 17,00 hod.  príde k neplánovanému prerušeniu DVB-T vysielania na vysielacom stredisku Skalité-TVp.

 Dotknuté vysielače :
MUX2
MUX3

Dôvod odstávky: Prerušenie dodávky el. energie zo strany ERZ.

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 10.01.2019 v čase 00,00 – 06,00 hod.  príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Nitra-Zobor. 

Dotknuté vysielače :
rádio Slovensko
rádio Regina BA
rádio Antena Rock

Dôvod odstávky : Nevyhnutné práce na vysielacej FM technológii.

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 13.01.2019 v čase 0800 – 14:00 hod.  príde k neplánovanému prerušeniu DVB-T vysielania na vysielacom stredisku Zázrivá-TVp_I. 

Dotknuté vysielače :

MUX2

MUX3

Dôvod odstávky: Prerušenie dodávky el. energie zo strany ERZ.

 

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 16.01.2019 v čase 14,00 – 14,30 hodpríde k neplánovanému prerušeniu DVB-T  a FM vysielania na vysielacom stredisku Ružomberok-Úložisko.

Dotknuté vysielače :

MUX1

MUX2

MUX3

MUX4

rádio Lumen

Dôvod odstávky : Presmerovanie prevádzky do novej distribučnej RR trasy.

 

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 22.01.2019 v čase 09,00 – 11,00 hod.  príde k neplánovanému prerušeniu DVB-T vysielania na vysielacom stredisku Hnúšťa-TVp.

Dotknuté vysielače :

MUX2

MUX3

Dôvod odstávky : Nevyhnutné práce na anténovom systéme.

 

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 29.01.2019 v čase 09,00 – 15,00 hod.  príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Levice-TKB.

Dotknutý vysielač :

rádio Jemné

Dôvod odstávky : Prerušenie dodávky el. energie zo strany majiteľa objektu.

 

Za prerušenie vysielania sa poslucháčom vopred ospravedlňujeme.

Plánované odstávky na január: