Vajda

Júlové odstávky vysielačov 2019 SVB-T a SAT

Vážený divák,

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť nasledovné prerušenia vysielania.

DVB-T
Dátum Od Do Multiplex Vysielač
3. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 2 Štúrovo - Modrý Vrch
3. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 3 Štúrovo - Modrý Vrch
9. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 1 Nitra - Zobor
9. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 2 Nitra - Zobor
9. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 3 Nitra - Zobor
9. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 4 Nitra - Zobor
11. 7. 2019 8:00 20:00 MUX 2 Královský Chlmec
11. 7. 2019 8:00 20:00 MUX 3 Královský Chlmec
11. 7. 2019 8:00 20:00 MUX 1 Královský Chlmec
17. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 2 Snina - Magurica
17. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 3 Snina - Magurica
17. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 1 Snina - Magurica
23. 7. 2019 9:00 14:00 MUX 1 Prešov
23. 7. 2019 9:00 14:00 MUX 2 Prešov
23. 7. 2019 9:00 14:00 MUX 3 Prešov
23. 7. 2019 9:00 14:00 MUX 4 Prešov
24. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 1 Košice - Dubník
24. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 2 Košice - Dubník
24. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 3 Košice - Dubník
24. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 4 Košice - Dubník
24. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 2 Medzilaborce
24. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 3 Medzilaborce
24. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 3 Prakovce
24. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 2 Prakovce
24. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 2 Šarišské Sokolovce
24. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 3 Stará Lubovňa
24. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 3 Torysa
24. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 2 Torysa
24. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 2 Turňa Nad Bodvou
24. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 3 Turňa Nad Bodvou
31. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 1 Banská Štiavnica - Sitno
31. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 2 Banská Štiavnica - Sitno
31. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 3 Banská Štiavnica - Sitno
31. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 4 Banská Štiavnica - Sitno
31. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 2 Hriňová
31. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 3 Hriňová
31. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 2 Nová Baňa
31. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 3 Nová Baňa
31. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 2 Opava
31. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 3 Opava
31. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 2 Žiad nad Hronom - Kamenica
31. 7. 2019 0:00 12:00 MUX 3 Žiad nad Hronom - Kamenica
SAT
Dátum Od Do Multiplex Vysielač
2. 7. 2019 2:00 8:00 SAT 5 Bratislava - Mlynská Dolina

Za prerušenie vysielania sa divákom, poslucháčom a užívateľom vopred ospravedlňujeme.