ODSTÁVKY OKTÓBER 2020

Vážený divák, poslucháč
v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť nasledovné plánované odstávky na október 2020.

Dátum Od Do Program Vysielač
1.10.2020 10:00 14:00 Regina KE Nižný Orlík - Svidník
1.10.2020 1:00 6:00 Regina BB Paláska - Dražice
1.10.2020 1:00 6:00 Vlna Paláska - Dražice
6.10.2020 1:00 6:00 Vlna Námestovo - Uhlisko
6.10.2020 10:00 12:00 Slovensko Poprad - Kráľova hola
6.10.2020 10:00 12:00 Regina BB Poprad - Kráľova hola
6.10.2020 10:00 12:00 Devín Poprad - Kráľova hola
6.10.2020 10:00 12:00 Rádio FM Poprad - Kráľova hola
6.10.2020 10:00 12:00 EURÓPA 2 Poprad - Kráľova hola
6.10.2020 10:00 14:00 Slovensko Veľká Franková - OU
6.10.2020 10:00 14:00 Regina KE Veľká Franková - OU
7.10.2020 10:00 12:00 Slovensko Košice - Dubník
7.10.2020 10:00 12:00 Regina KE Košice - Dubník
7.10.2020 10:00 12:00 FUN Košice - Dubník
7.10.2020 10:00 12:00 JEMNE Košice - Dubník
8.10.2020 10:00 14:00 Devín Giraltovce-RRB
8.10.2020 1:00 6:00 JEMNE Nová Baňa - TVp I.
13.10.2020 10:00 14:00 Vlna Martin - Klačianska Magura
13.10.2020 10:00 14:00 Slovensko Ždiar - TVp II
13.10.2020 10:00 14:00 Regina KE Ždiar - TVp II
15.10.2020 1:00 6:00 Anténa Rock Rimavská Sobota - Vinice
20.10.2020 10:00 12:00 Slovensko Banská Štiavnica - Sitno
20.10.2020 10:00 12:00 Devín Banská Štiavnica - Sitno
20.10.2020 10:00 12:00 Lumen Banská Štiavnica - Sitno
20.10.2020 10:00 12:00 Vlna Banská Štiavnica - Sitno
20.10.2020 1:00 6:00 Slovensko Rožňava - Dievčia skala
20.10.2020 1:00 6:00 Regina KE Rožňava - Dievčia skala
20.10.2020 1:00 6:00 Devín Rožňava - Dievčia skala
20.10.2020 1:00 6:00 Patria FM Rožňava - Dievčia skala
20.10.2020 1:00 6:00 Anténa Rock Rožňava - Dievčia skala
20.10.2020 1:00 6:00 Vlna Rožňava - Dievčia skala
22.10.2020 10:00 12:00 Slovensko Námestovo - Magurka
22.10.2020 10:00 12:00 Regina BB Námestovo - Magurka
22.10.2020 10:00 12:00 Devín Námestovo - Magurka
22.10.2020 10:00 12:00 Lumen Námestovo - Magurka
22.10.2020 10:00 12:00 Rádio FM Námestovo - Magurka
1.10.2020 0:00 6:00 MUX2 Paláska - Dražice
1.10.2020 0:00 6:00 MUX3 Paláska - Dražice
6.10.2020 10:00 12:00 MUX2 Dedinky - TVp
6.10.2020 10:00 12:00 MUX3 Dedinky - TVp
6.10.2020 10:00 12:00 MUX2 Nálepkovo - TVp I
6.10.2020 10:00 12:00 MUX3 Nálepkovo - TVp I
6.10.2020 10:00 12:00 MUX1 Poprad - Kráľova hola
6.10.2020 10:00 12:00 MUX2 Poprad - Kráľova hola
6.10.2020 10:00 12:00 MUX3 Poprad - Kráľova hola
6.10.2020 10:00 12:00 MUX4 Poprad - Kráľova hola
6.10.2020 10:00 12:00 MUX2 Spišské Podhradie - TVp
6.10.2020 10:00 12:00 MUX3 Spišské Podhradie - TVp
6.10.2020 10:00 12:00 MUX2 Utekáč - TVp I
6.10.2020 10:00 12:00 MUX3 Utekáč - TVp I
7.10.2020 10:00 12:00 MUX1 Košice - Dubník
7.10.2020 10:00 12:00 MUX2 Košice - Dubník
7.10.2020 10:00 12:00 MUX3 Košice - Dubník
7.10.2020 10:00 12:00 MUX4 Košice - Dubník
7.10.2020 10:00 12:00 MUX2 Medzilaborce - TVp
7.10.2020 10:00 12:00 MUX3 Medzilaborce - TVp
7.10.2020 10:00 12:00 MUX2 Prakovce - TVp
7.10.2020 10:00 12:00 MUX3 Prakovce - TVp
7.10.2020 10:00 12:00 MUX2 Šarišské Sokolovce - TVp
7.10.2020 10:00 12:00 MUX3 Stará Ľubovňa - TVp
7.10.2020 10:00 12:00 MUX2 Torysa - TVp
7.10.2020 10:00 12:00 MUX3 Torysa - TVp
7.10.2020 10:00 12:00 MUX3 Turná nad Bodvou - TVp
20.10.2020 10:00 12:00 MUX1 Banská Štiavnica - Sitno
20.10.2020 10:00 12:00 MUX2 Banská Štiavnica - Sitno
20.10.2020 10:00 12:00 MUX3 Banská Štiavnica - Sitno
20.10.2020 10:00 12:00 MUX4 Banská Štiavnica - Sitno
20.10.2020 10:00 12:00 MUX2 Hriňová - TVp
20.10.2020 10:00 12:00 MUX3 Hriňová - TVp
20.10.2020 10:00 12:00 MUX2 Nová Baňa - TVp II
20.10.2020 10:00 12:00 MUX3 Nová Baňa - TVp II
20.10.2020 10:00 12:00 MUX2 Opava - TVp
20.10.2020 10:00 12:00 MUX3 Opava - TVp
20.10.2020 0:00 6:00 MUX1 Rožňava - Dievčia skala
20.10.2020 0:00 6:00 MUX2 Rožňava - Dievčia skala
20.10.2020 0:00 6:00 MUX3 Rožňava - Dievčia skala
20.10.2020 10:00 12:00 MUX2 Žiar nad Hronom - Kamenica
20.10.2020 10:00 12:00 MUX3 Žiar nad Hronom - Kamenica
21.10.2020 10:00 12:00 MUX2 Ľubochňa - TVp
21.10.2020 10:00 12:00 MUX3 Ľubochňa - TVp
21.10.2020 10:00 12:00 MUX2 Skalité - TVp
21.10.2020 10:00 12:00 MUX3 Skalité - TVp
21.10.2020 10:00 12:00 MUX2 Terchová - TVp I
21.10.2020 10:00 12:00 MUX3 Terchová - TVp I
21.10.2020 10:00 12:00 MUX1 Žilina - Krížava
21.10.2020 10:00 12:00 MUX2 Žilina - Krížava
21.10.2020 10:00 12:00 MUX3 Žilina - Krížava
21.10.2020 10:00 12:00 MUX4 Žilina - Krížava
22.10.2020 10:00 12:00 MUX1 Námestovo - Magurka
22.10.2020 10:00 12:00 MUX2 Námestovo - Magurka
22.10.2020 10:00 12:00 MUX3 Námestovo - Magurka
22.10.2020 10:00 12:00 MUX4 Námestovo - Magurka
22.10.2020 10:00 12:00 MUX2 Stará Bystrica - TVp I
22.10.2020 10:00 12:00 MUX3 Stará Bystrica - TVp I
22.10.2020 10:00 12:00 MUX2 Zázrivá - TVp I
22.10.2020 10:00 12:00 MUX3 Zázrivá - TVp I
6.10.2020 2:00 5:00 SAT 5 Bratislava - Mlynská dolina
12.10.2020 18:00 22:00 Patria RD Nitra - Jarok
21.10.2020 10:00 12:00 DAB+ Žilina - Krížava

Za prerušenie vysielania sa divákom a poslucháčom vopred ospravedlňujeme.