Vajda

Spoločné televízne antény

Pri prechode na nové frekvencie musia prejsť úpravami aj spoločné televízne antény (STA). Ide o antény, ktoré sa nachádzajú vo veľkých bytových domoch, často panelových, a zaisťujú rozvod televízneho signálu do jednotlivých domácností. Sú totiž nastavené na príjem digitálneho signálu DVB-T na určitých vysielacích kanáloch, a po preladení sa často použijú kanály iné.

Špecializované servisné firmy preto musia u STA vymeniť alebo preladiť tzv. kanálové vložky. Pre každú vysielaciu sieť je potrebná samostatná kanálová vložka. V prípade, že bude potrebné prejsť na príjem televízneho signálu z iného vysielača, firma zabezpečí aj nové nasmerovanie príjmovej antény (alebo antén, pokiaľ ich STA využíva niekoľko pre príjem z rôznych smerov), prípadne jej výmenu.
S oslovením odborník na preladenie existujúceho televízneho vysielania nečakajte na poslednú chvíľu, k zmene totiž dôjde zo dňa na deň. Zároveň sa dá očakávať, že posledné týždne pred termínom plánovanej zmeny budú všetky servisné antenárske spoločnosti plne vyťažené.

Termín prelaďovania vo vašej lokalite si môžete overiť TU.