KONTAKT

Telefón

0650 444 400

V pracovných dňoch:
8:00 - 20:00 hod. - Informácie o službe a technická podpora

8:00 – 16:00 hod. - Informácie o platbách a iné administratívne náležitosti

E-mail

info@towercom.sk

Technickým poskytovateľom služby je:

Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava

IČO: 36 364 568

Bankové spojenie:
IBAN: SK03 6500 0000 0000 2052 7440
BIC: POBNSKBA

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3885/B.

Kontaktný formulár