Najčastejšie otázky

Cez anténu môžete sledovať voľne dostupné programy bez mesačných poplatkov a viazanosti.

V ponuke sú Jednotka HD, Dvojka HD, Dvojka, :24, : SPORT, TV JOJ, Plus, WAU, TV LUX HD.

DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) je nástupnícky štandard digitálneho televízneho vysielania cez pozemné vysielače, ktorý vychádza z pôvodného štandardu DVB-T. Jeho hlavnou výhodou je lepšie riadenie dátového toku, čo umožní vysielať vyšší dátový tok pri rovnakej šírke televízneho pásma multiplexu. Inými slovami ide o to, že vďaka inej modulácii a nastaveniu ochranných intervalov bude možné vysielať viac programov pri rovnakej kvalite. Dátový tok bude komprimovaný štandardom MPEG-4 alebo HEVC.

Nasmerujte Vašu anténu na najbližší vysielač. Na Vašom televíznom prijímači spustite automatické ladenie. V prípade, že sa Vám programy nenaladia automaticky, odporúčame MANUÁLNE/RUČNÉ ladenie programov a skontrolovanie sily a kvality signálu (minimálne 70 %).

Pri ručnom/manuálnom ladení treba zadať požadovaný kanál niektorých z multiplexov – najprv skontrolujte dostupnosť (po zadaní tohto kanálu sa Vám dolu na obrazovke televízora zobrazí sila a intenzita signálu. Ak je signál dostatočný a neskáče, programy sa Vám vyhľadajú. Ak signál nie je dostatočný, je potrebné doladiť anténu.

Dostupnosť vysielania je možné si overiť na našej mape pokrytia. V prípade potreby kontaktujte predajcu anténnej techniky vo Vašom okolí, alebo naše zákaznícke centrum na t.č. 0650 444 400.

Zlepšenie kvality signálu je možné docieliť profesionálnou inštaláciou anténneho systému. Odporúčame obrátiť sa na predajcu vo Vašom regióne.

Vysielanie programov je rozdelené do štyroch multiplexov. Mutliplex 1, 2, 3 majú pokrytie 98 % obyvateľov SR, multiplex 4 má pokrytie 80 % obyvateľov SR. V prípade, že máte záujem o platený balík programov Plustelka, je potrebné si overiť dostupnosť vysielania 4. multiplexu vo Vašej lokalite.

Obráťte sa na najbližšie predajcu televíznej techniky vo vašom okolí. Ich zoznam nájdete TU

Je to formát kódovania videa alebo aj formát kompresie videa, ktorý umožňuje efektívnejší spôsob prenosu a spracovania obrazových informácií.

HEVC (H.265) je novší kompresný formát a podobne ako staršie formáty MPEG-2 alebo MPEG-4 sa využíva v televíznom vysielaní.

Preto odporúčame pri nákupe nových TV zariadení a set-top boxov vyžadovať, aby Vami vybraný model tento kompresný formát HEVC podporoval. Neprídete tak o možnosť sledovania Vašich obľúbených programovo vo vysokej obrazovej kvalite.