Neplánované prerušenie DVB-T vysielania na vysielacom stredisku Holíč-TVp

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 11.03.2019 v čase 10,00 – 12,00 hod.  príde k neplánovanému prerušeniu DVB-T vysielania na vysielacom stredisku Holíč-TVp.

 

Dotknuté vysielače:

HOL56D – MUX2

HOL27D – MUX3

Dôvod odstávky: Prerušenie dodávky el. energie zo strany ERZ.